Quyền Anh Hạng Nặng Tháng 12 Năm 2020 - Tặng 100k Tân Thủ